Rozvrh přednášejících a témat v předmětu                                                         

                              Problémový seminář     v letním semestru 2007/2008

 

St    27. 2.            KFE  Ing. A. Fojtík, CSc.

Nanostruktury a nanotechnologie.

 

Čt   28. 2.          KFE  prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.

Lasery a jejich aplikace

 

St.   5. 3.          KJR  doc. Ing. J. Zeman, CSc., Ing. J. Rataj

          Co s vyhořelým jaderným palivem z jaderných elektráren?

 

Čt    6. 3.      KDAIZ  Ing. T. Trojek, PhD

Rentgenfluorescenční analýza a její aplikace

 

St    12. 3.      KMat  doc. Ing. V. Oliva, CSc.             

                    Pevnost kovových materiálů       

 

Čt    13. 3.          KJR  Ing. D. Kobylka, PhD

Jaký je rozdíl mezi jaderným reaktorem a atomovou bombou?

 

St  19. 3.            KMat  doc. Ing. J. Kunz,CSc.

Aplikovaná lomová mechanika

 

Čt  20. 3.          KDAIZ  prof. Ing. T. Čechák, CSc.            

Ionizující záření kolem nás.

 

St  26. 3.          KJR  Ing. Ĺ. Sklenka, PhD

Školní reaktor VR-1 Vrabec ve výukovém procesu posluchačů našich

vysokých škol.

 

Čt  27. 3.          KJR  doc. Ing. M. Kropík, CSc.

                    Řídící a bezpečnostní systémy jaderných zařízení.

 

St  2. 4.          KIPL  prof. RNDr. H. Frank, DrSc.

                    Sluneční články.

 

Čt  3. 4.           KIPL  RNDr. Z. Tomiak

                    Polovodičové detektory ionizujícího záření.

 

St.   9. 4.           KMat  doc. RNDr. Dr. M. Karlík

Mikroskopické metody studia materiálu       

 

Čt   10. 4.          KFE  prof. Ing. L. Drška, CSc. /  doc. Dr. Ing. M. Šiňor

                    Počítačové a informatické metody ve fyzice.

 

St   16. 4.           KMat  Ing. J. Siegl, CSc.

                    Fraktografická analýza poruch a havárií

 

Čt    17. 4.            KDAIZ  doc. Ing. J. Klusoň, CSc.

g-spektroskopie v životním prostředí.

 

St   23. 4.          KMat  doc. Ing. H. Lauschmann, CSc.

                    Úvod do analýzy obrazu.

 

Čt   24. 4.           KDAIZ  I. Novotná PhD

Využití ionizujícího záření v medicíně.

                   

St   30. 4.          KJR  prof. Ing. B. Heřmanský. CSc., doc. Ing. J. Zeman, CSc.

Výhledy  jaderné energetiky

 

Čt    1. 5.          SVÁTEK – bude nahrazen v Út 6. 5.

          KFE  doc. Ing. L. Pina, DrSc.

                    Rentgenová fotonika

 

St    7. 5.           KIPL  Ing. Z. Potůček, PhD

Technické aplikace luminiscence. 

 

Čt    8. 5.          SVÁTEK

 

St   14. 5.          REKTORSKÝ DEN

 

Čt  15. 5.          KDAIZ  prof. Ing. L. Musílek, CSc.

Využití velkých dávek ionizujícího záření.

         

St   21. 5.          KFE  doc. Dr. Ing. I. Richter

                    Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice.

         

Čt  22. 5.          KIPL  Ing. L. Kalvoda, CSc.

Fyzikální a chemické senzory, založené na využití optických vláken.

 

                   

*  *  *

 

Semináře se budou konat          v Břehové ulici v posluchárně 103 

                                                            Ve středu od 13:30 h.

               a ve čtvrtek od 17:30 h.

                                   

Na seminářích bude sledována účast formou prezenční listiny.

Pro udělení zápočtu

bude požadována účast na nejméně 17 seminářích (tj. cca 70%).

 

*   *   *

 

V Praze 16. 2. 2007                                                      prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.

                                                                                                koordinátor semináře