Fyzika ve svém dětství a dospívání

 

I. Dětství

Thalés a jeho mílétští současníci Anaximandros a a Anaximenés

 

V čem přežívá pýthagoreizmus

 

Kdo proslavil starověkou Eleu

     Xenofanés o bozích, stalaktitech a potopě světa

     Parmenidés o mámení smyslů

     Parmenidovi obhájci Melissos a Zénón

     Hérakleitos, Empedoklés a Anaxagorás

 

Atomisté a sofisté

     Leukippos a jeho žák Démokritos

     Sofisté – profesionální učitelé moudrosti

 

Sókratés

 

Zakladatel vědeckých společností Aristokles-Platys-Platón

 

Kníže filozofů Aristotelés ze Stageiry

 

Učenci z alexandrijského útulku umění a vědám

     Eukleidés

     Archimédés

     Ktésibios z Alexandrie

     Stratón z Lampsaku

     Aristarchos, Eratosthenés, Hipparchos ze Samu

      Ptolemaios z Alexandrie

      Filón Byzantský

      Hérón Alexandrijský

      Theón Alexandrijský a jeho dcera Hypatiá

 

Antičtí encyklopedisté      

       Titus Lucretius Carus

        Vitruvius

        Seneca  

        Plinius Starší

 

Filozofové z přelomu starého a středního věku

        Římský státník a filozof Anicius Manlius Severinus Boëthius

 

 

II. Léta dospívání

Islám a antická učenost

Kdo byl kdo ve středověké fyzice

Pět osvícených přírodovědců temného tisíciletí