Novověká fyzika v osudech svých hrdinů III


Třetí část seriálu je věnována životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Děj vyprávění probíhá v kulisách téměř dvou století evropských dějin – od Velké francouzské revoluce až do druhé světové války.Program přednášek


Romantický fyzikální chemik (Wilhelm Ostwald)

Znovuzrození atomové teorie (Antoine Lavoisier, Joseph Gay-Lussac, Jacques

Charles, John Dalton, Amedeo Avogadro)

Věda, pro kterou stojí zato žít i zemřít (Siméon Denis Poisson)

Schůzky se světlem (Augustin Jean Fresnel)

Šťastným být a jiné blažit (Bernard Bolzano)

Nepřesné řešení neskutečného problému (Christian Doppler)

Jméno řeky v adresáři fyziků (William Thomson – Lord Kelvin, baron z Largsu)

Fyzikové z Leidenu (Johannes Diderik van der Waals, Heike Kamerlingh Ones)

Nic není praktičtějšího než dobrá teorie (Hermann Helmholtz, Ludwig Boltzmann)

Modré z nebe (John Tyndall, John William Strutt – 3. baron Rayleigh)

Dvě medaile do jedné rodiny (Joseph John a George Paget Thomsonovi)

Nobelova cena za výzkum vlivu magnetizmu na záření (Hendrik Antoon Lorentz,

Pieter Zeeman)

Fyzik z arcibiskupského zámku (Ernst Mach)

O životě největšího z klasiků (Wilhelm Conrad Röntgen)

Náhoda poslouží připravenému (Příběh paprsků X)

Dějiny žijí díky osobnostem (Jules Henri Poincaré, Antoine Henri Becquerel)

Genové bohatství rodiny Curieových (Marie a Pierre, jejich děti, vnuci a pravnuci)

Žák Marie Curieové (František Běhounek)

Splněné přání (Lise Meitnerová, Otto Hahn)

1

#